Zgłoś nowy absurd

Opis absurdu

50-ty PET WE „WŁOSZCZOWEJ”

 • Odsłony: 16 119
 • Data zgłoszenia: 2013-01-23
 • Czy problem rozwiązano? Nie

W ub. roku nasz szpital otrzymał za ok. 10 milinów rządowych pieniędzy na aparat PET. Kontrakt z NFZ był taki, że badania można było robić raz w tygodniu, a potem raz w miesiącu. Równocześnie można było chorego skierować do Bydgoszczy lub innego miasta, gdzie badanie miał wykonane w ciągu paru dni i pomorski NFZ zwracał […]

Zwrot kosztów leczenia dziecka. Absurdy NFZ.

 • Odsłony: 12 024
 • Data zgłoszenia: 2014-08-21
 • Czy problem rozwiązano? Nie

Szpital im. Mikołaja Kopernika otrzyma tylko częściowy zwrot kosztów leczenia dziecka, któremu w listopadzie ub. roku amputowano rękę.  Zwrot trafi jedynie do oddziału kardiochirurgii, gdzie młody pacjent przeszedł tylko jeden etap leczenia, które kosztowało łącznie 180 tys. zł i składało się z kilku etapów, od pobytu na chirurgii dziecięcej, poprzez kardiochirurgię i na intensywnej terapii […]

BRAK LEKU DLA CHORYCH Z ZAAWANSOWANĄ PRZERZUTOWĄ POSTACIĄ NOWOTWORU PROSTATY

 • Odsłony: 8 346
 • Data zgłoszenia: 2013-03-22
 • Czy problem rozwiązano? Nie

Biorąc pod uwagę: deklarowane przez Ministerstwo Zdrowia pozytywne nastawienie w zakresie objęcia preparatu degareliks refundacją; pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych; unikalną w skali Europy ofertę cenową przedłożoną przez producenta leku, która powoduje, że całkowity koszt terapii dla Narodowego Funduszu Zdrowia w perspektywie dożywotniej jest niższy dla antagonisty GnRH w porównaniu do obecnie refundowanych w […]

Kolejki oczekujących – wpisy na podstawowe świadczenia

 • Odsłony: 3 951
 • Data zgłoszenia: 2015-11-04
 • Czy problem rozwiązano? Nie

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Pacjent zapisujący się do kolejki oczekujących na świadczenia na które wymagane jest skierowanie, musi posiadać ważne i aktualne skierowanie wystawione nie później niż w dniu zapisu na listę. Świadczeniodawca umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu, że posiada on […]

Dzisiaj student może być zapisany tylko w jednej poradni.

 • Odsłony: 2 293
 • Data zgłoszenia: 2013-02-05
 • Czy problem rozwiązano? Nie

Kilkanaście lat temu student mógł być zapisany do dwóch poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): w miejscu zamieszkania oraz w miejscu studiowania. Podział środków był wówczas proporcjonalny: 9/12 w miejscu studiów i 3/12 w miejscu stałego zamieszkania. Dzisiaj student może być zapisany tylko w jednej poradni. Skutkuje to ograniczeniem dostępu do świadczeń oraz zbędnymi działaniami administracyjnymi […]