Zgłoś nowy absurd

Forum “CI”

Regulamin funkcjonowania forum i grup dystrybucyjnych / mailingowych „ciekawe artykuły” / „CI”

 1. Osoba korzystająca z grup dyskusyjnych / mailingowych „ciekawe artykuły” / „CI”/ akceptuje w pełni treść następujących regulaminów (i zobowiązuje się do ich przestrzegania): Regulamin dla użytkowników korzystających ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl; Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego „Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia” Fundacji Watch Health Care.
 2. W grupie „ciekawe artykuły” osoby prywatne dzielą się informacjami / poglądami / wiadomościami / artykułami / mailami dotyczącymi funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
 3. Fundacja Watch Health Care jako uczestnik instytucjonalny posiada węzeł w sieci CI, do którego mogą dołączyć osoby indywidualne, które administrator węzła WHC zaakceptuje i od których uzyska zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu CI. Każdy uczestnik sieci CI i wyrażając zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę nie tylko na przekazywanie informacji w węźle Fundacji zgodnie z zasadami opisanymi w Regulminie, ale również na anonimowe i nieodpłatne wykorzystanie przez Fundację Watch Health Care niektórych wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi indywidualnych na portalu: www.rankingabsurdów.pl
 4. Informacje / maile przesyłane w grupie dystrybucyjnej należy oznaczyć w tytule „ciekawe artykuły” lub „CI” – w przeciwnym razie może ona nie zostać odebrana jako wiadomość do ew. dalszej dystrybucji.
 5. Do grupy może się zapisać każdy kogo osoba, w tym Fundacja Watch Health Care będąca elementem / „węzłem sieci” zaakceptuje – oczywiście każdy uczestnik sieci może odmówić dołączenia do swojego węzła bez podania przyczyn odmowy.
 6. „Wypisać” się z grupy dystrybucyjnej można czasowo lub na stałe poprzez przesłanie stosownego maila do osoby/osób będącej w bezpośrednim połączeniu, czyli będącej najbliższym „węzłem sieci”.
 7. Każda osoba i Fundacja Watch Health Care jest „węzłem” sieci, który można rozważać jako „centrum” lub jej ostatnie ogniwo (jeśli nie przesyła danej informacji dalej).
 8. Każdy uczestnik sieci może utworzyć swoją prywatną grupę dystrybucyjną i przesłać informację dalej lub zachowuje informację dla siebie, do swojego użytku lub usuwa.
 9. Forma grupy dystrybucyjnej ma niedoskonałość polegającą na tym, że uczestnik sieci CI może otrzymać zwrotnie swoją wiadomość od osoby, która przesyła ją dalej. Taką wiadomość należy wykasować.
 10. Osoby korzystające z sieci Ci mogą nie podpisywać swoich maili lub podpisują je wyłącznie inicjałami. Zgodnie z Regułą Domu Chatham (Chatham House Rule) nie wolno ujawniać danych pozwalających na identyfikację autorów poszczególnych wypowiedzi
 11. Osoba będąca autorem danej wiadomości upoważnia pozostałych uczestników sieci CI do dalszego udostępniania i korzystania z tej wiadomości w ramach sieci CI (bez ujawniania danych osobowych autora) w zakresie o którym mowa w pkt 12 Regulaminu i zasad korzystania z portalu internetowego „Ranking absurdów w ochronie zdrowia” „Fundacji Watch Health Care”.
 12. Osoba będąca autorem danej wiadomości upoważnia Fundację Watch Health Care do korzystania z tych wiadomości w zakresie wskazanym w pkt 12 Regulaminu i zasad korzystania z portalu internetowego „Ranking absurdów w ochronie zdrowia” „Fundacji Watch Health Care” w tym przede wszystkim upoważnia Fundację do publikacji fragmentów lub całości wiadomości (wypowiedzi) na portalu „Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia” przy zachowaniu anonimowości zgłoszeń.
 13. Dane autora wiadomości mogą być przekazane innym osobom w „sieci CI” wyłącznie po uzyskaniu zgody od autora – zgoda może być uzyskana wyłącznie przez osobę lub osoby będące bezpośrednimi pośrednikami informacji.
 14. Adresy mailowe w grupie dystrybucyjnej są zawsze umieszczane w miejscu ukrytym (UDW) – jeśli użytkownicy sieci CI przesyłają wiadomość dalej, nie tylko do dobrego tonu, należy usunięcie nazwiska i imienia oraz adresu e mailowego osoby, od której otrzymano wiadomość.
 15. Zakazane jest podejmowanie działań polegających na dostarczaniu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, a także wszelkich innych działań niezgodnych z prawem.
 16. Jeśli osoba trzecia chciałaby otrzymywać „ciekawostki” / „ciekawe artykuły”, wówczas uczestnik sieci CI może ją powiadomić o istnieniu grupy dystrybucyjnej oraz węźle WHC lub może ją wpisać do grupy prowadzonej przez siebie samego / siebie samą.

Krzysztof Łanda
Fundator Fundacji Watch Health Care

PS:
Jeśli chcielibyście Państwo zaproponować inne reguły lub poprawić powyższe proszę o przesłanie propozycji mailem na adres: sekretariat@korektorzdrowia.pl

Grupa CI funkcjonuje od 2002 r.
Poniższe zasady zostały spisane na początku roku 2005.
Na rzecz portalu www.rankingabsurdów.pl regulamin został zmodyfikowany we IX 2012 r.

Regulamin w formacie PDF